آخرین مهلت انتخاب واحد در سامانه آنلاین آموزشی

آخرین مهلت  انتخاب واحد  در سامانه آنلاین آموزشی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی کلیه ی ورودی ها از روز چهارشنبه مورخ 94/6/18 تا پایان روز پنجشنبه مورخ 94/6/19 می باشد. دانشجویانی که انتخاب واحد خود را تکمیل ننموده اند هرچه سریع تر اقدام نمایند.