آزمون استاد حشمتیان

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون سلفژ استاد حشمتیان روز چهارشنبه مورخ 9/10/94  و

آزمون اجرای صحنه‌ای/ بداهه‌نوازی/ ارکسترایرانی/ همنوازی  استاد حشمتیان روز جمعه مورخ 25/10/94  ساعت 14- 12   برگزار می‌گردد.