آزمون استاد منبری

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون عملی استاد منبری (جواب آواز، بداهه‌نوازی، تمبک، و…)روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه مورخ 5/10/94 و 6/10/94 و 7/10/94 در ساعت کلاسی خود برگزار می‌گردد.