آزمون استاد پیروی

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون سلفژ5 استاد پیروی روز شنبه مورخ 5/10/94  برگزار می‌گردد