آزمون تربیت بدنی 1 و 2 (هشت هفته اول و دوم) درپایان ترم برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است تاریخ و ساعت آزمون متعاقبا اعلام می‌گردد.

دانشجویانی که هشت هفته اول درس تربیت بدنی را اخذ نموده‌اند در تاریخ 94/8/22 حضور در کلاس درس الزامیست.

و شروع کلاس تربیت بدنی هشت هفته دوم از تاریخ 94/8/29 آغاز می‌گردد.