آزمون ساز پیانو استاد عظیمی

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون ساز پیانو استاد عظیمی روز شنبه مورخ 94/10/5 ساعت 8 برگزار میگردد.