آزمون سلفژ استاد طوسی و تحویلداری

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون سلفژ استاد تحویلداری و طوسی روز چهار‌شنبه مورخ 9/10/94  ساعت 15- 10   برگزار می‌گردد.