آزمون عملی استاد جنانی

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون عملی استاد جنانی روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 17   برگزار می‌گردد.