آزمون عملی ساز تخصصی پیانو استاد طاهری

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی ساز تخصصی پیانو استاد طاهری (ورودی های جدید) روز جمعه مورخ 95/3/21 ساعت 9 صبح بصورت هیئت ژوری با حضور استاد طاهری ، استاد آل حیدر و استاد عظیمی در سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد.