آزمون عملی ساز سنتور استاد سالمی

قابل توجه دانشجویان موسیقی :
آزمون عملی ساز سنتور استاد سالمی روز دوشنبه مورخ 95/3/17 ساعت 12 الی 14 برگزار می گردد.