آزمون عملی پیانوی عمومی استاد طاهری

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
آزمون عملی پیانوی عمومی استاد طاهری روز سه شنبه مورخ 95/3/18 ساعت 9 صبح در آکوستیک برگزار میگردد.