آزمون های عملی استاد خانلری

آزمونهای عملی استاد خانلری :

کارگردانی کلیپ  روز ‌شنبه مورخ 12/10/94 ساعت 16

تدوین کلیپ و تیزر  روز ‌پنجشنبه مورخ 17/10/94 ساعت 16

در کلاس سایت  برگزار می‌گردد.