آزمون های عملی استاد رحیمی

قابل توجه دانشجویان استاد رحیمی:
آزمون عملی عکاسی پایه (دانشجویان کاردانی معماری ) روز شنبه مورخ 95/3/8 و عکاسی پیشرفته روز یکشنبه مورخ 95/3/9 در ساعت کلاس خود برگزار می گردد.