آزمون های عملی استاد پیروی

قابل توجه دانشجویان موسیقی:

– آزمون های عملی استاد پیروی روز شنبه مورخ 8/3/95 :
* سلفژ (دیکته موسیقی) ساعت 10:15
* سلفژ 6 ساعت 12:30
* سلفژ پیش (هر دو رشته) ساعت 14:45

روز چهارشنبه مورخ 12/3/95
* سلفژ 6 ساعت 9
* سلفژ (نت‌های تغییر یافته ) ساعت 11:30
* سلفژ (ریتم و فواصل) ساعت 16 با حضور اساتید موسیقی بصورت هیئت ژوری برگزار می‌گردد.