آزمون های عملی دانشجویان موسیقی

قابل توجه دانشجویان موسیقی :

– آزمون عملی سلفژ 5 (نوازندگی کلاسیک)، تربیت شنوایی استاد حشمتیان و آزمون سلفژ (ملودی و گامخوانی) استاد تحویلداری روز سه شنبه مورخ 18/3/95 ساعت 10:30 ساعت کلاس خود در کلاس101 بصورت هیئت ژوری برگزار می‌گردد.

– آزمون عملی ” سلفژ 5 ” استاد آل حیدر و آزمون عملی “سلفژ 7” و “سلفژ 5 ” و “نت‌های تغییر یافته” استاد حشمتیان در روز شنبه مورخ 8/3/95 ساعت 17:30 در کلاس 101 بصورت هیئت ژوری برگزار می گردد.

– آزمون عملی ارکستر کلاسیک و ساز جهانی استاد حشمتیان و استاد کوهی روز چهارشنبه مورخ 12/3/95 ساعت 14 در آمفی تئاتر با حضور اساتید موسیقی بصورت هیئت ژوری برگزار می گردد.