آزمون گریم صحنهای استاد قلی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم

آزمون گریم صحنه‌ای استاد قلی‌زاده روز چهار‌شنبه مورخ 14/10/94  ساعت 8 در کلاس اتاق گریم  برگزار می‌گردد.