اسامی دانشجویان حذفی استاد خانلری

دانشجو درس رشته
ژینوس احمدی کامه تدوین کلیپ  
بهرام امیدی کارگردانی کلیپ  
علی جباری کارگردانی کلیپ  
میثم جهانشاهی کارگردانی کلیپ  
حسن خالقی کارگردانی کلیپ  
محمد ملکی کارگردانی کلیپ  
علی رضایی فخر تدوین کلیپ  
شیث مشکوه تدوین کلیپ  
حسن ابراهیمی کارگردانی مستند  
منیژه تبریک فیلم‌نامه‌نویسی و دکوپاژ  
سپیده دورچلی فیلم‌نامه‌نویسی و دکوپاژ  
فاطمه محمودی فیلم‌نامه‌نویسی و دکوپاژ  
زهرا آقایی تدوین کلیپ  
پریسا حیدری تدوین کلیپ  
آیدا شیری کارگردانی مستند  
حسن حاتمی کارگردانی مستند