اسامی دانشجویان حذفی استاد فرشاد

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
محمدرضا محمدی خلاقیت در هنر

و

آشنایی با هنرهای نمایشی

  10
امیر شریعتی‌صدر   9
رضا راضی اصل فرد   8
هانیه تیرگر   کامل
مجتبی توانا   8
میثم رضایی   7
علی سیف‌الهی   5
حامد سمرقندی   6
زهرا ملایری   کامل
نرجس نوری تمیز   کامل