اسامی دانشجویان حذفی استاد مرادیان

دانشجو درس رشته تعداد غیبت
سحیر مشکین ساز‌شناسی    
فرشته شاه‌نصیری ساز‌شناسی    
لیلا شادمان ساز‌شناسی    
شهره خداداد ساز‌شناسی    
مینا توحیدلو فرم و انالیز    
شهاب‌الدین مرتضوی فرم و انالیز    
امین‌رضا پورمیامین هارمونی 3    
فرشته شاه‌نصیری هارمونی 3