اسامی دانشجویان حذفی استاد گارسچی

دانشجو درس رشته
میلاد بهاری کاربرد فناوری اطلاعات  
حسن خالقی سنقر کاربرد فناوری اطلاعات  
هادی رجایی مرادلو کاربرد فناوری اطلاعات  
سیدمحمد عبادی کاربرد فناوری اطلاعات  
محمدرضا کبادی کرمان کاربرد فناوری اطلاعات  
فهیمه طباخ کاربرد فناوری اطلاعات  
عباس گودرزی کاربرد فناوری اطلاعات  
غزاله دهقان کاربرد فناوری اطلاعات  
غزاله هدایت‌زاده کاربرد فناوری اطلاعات  
نهال اکبری کاربرد فناوری اطلاعات  
بهزاد زند اشاقی مراسم و تشریفات  
سیده سعیده زیبایی مراسم و تشریفات  
عباس گودرزی مراسم و تشریفات  
حمیدرضا یعقوبی مراسم و تشریفات  
اصغر کولیوند مراسم و تشریفات  
مرضیه پورحسینی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
محمدرضا جوانمردی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
ملیکا شیخ‌زاده مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
اکرم ابک مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
پیمان  امیری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
علیرضا علیدوستی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
علی بادنه مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
مرضیه توکلی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
علی‌جان درگاه مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
سیدبهزاد عرب مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
رستم گودرزی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
ریحانه یزدانی اصفهانی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
علی اسکندری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
هانیه رجبی ریسه مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
علی زم مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
پارمیدا سیاسی فر مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
الهام شیری مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
عاطفه صادقی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
|آزاده صفایی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری  
سیده شیدا مولایی مهارت‌های مسئله یابی و تصمیم‌گیری