اسامی فارغ التحصیلان بدهکار به صندوق رفاه

اسامی ذیل چنانچه تا تاریخ 94/7/25 به صورت یکجا تسویه حساب نمایند شامل 50% تخفیف می‌گردند.

اسامی بدهکاران صندوق رفاه