اطلاعیه مهم کلاس های استاد شریفی

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند که کلاس های حجم شناسی و ماکت سازی استاد شریفی روز دوشنبه ساعت 10-12 به دلیل عدم حد نصاب با گروه A ساعت 8-10 ادغام گردیده است حضور کلیه دانشجویان در ساعت 8-10 الزامی است