اطلاعیه دریافت وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی:

مدارك لازم برای وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

درخواست_وام

فرم_تعهد_نامه_محضري