اطلاعیه نمرات درس گزارش‌نویسی استاد دهقانپور

قابل توجه دانشجویان کاردانی فیلمنامه‌نویسی

دانشجویانی که گزارش پایانی درس گزارش‌نویسی استاد دهقانپور تا تاریخ 94/10/30 به آموزش ارائه ندهند نمرات آنها صفر منظور خواهد شد.