اعلام نقصی پرونده 15-12-94

اعظم ابراهیمی کارت ملی
اتنا عسگری نوازندگی ساز ایرانی – کارشناسی عکس در سجاد،ریز نمرات وصفحه سوم شناسنامه
احسان گیلوری کپی کارت پایان خدمت و تمامی صفحات شناسنامه
اشرف تقوی 15%
افسانه اسفندانی تاییدیه-شناسنامه
افشین هزاری کاردانی کمک کارگردانی اصل دیپلم و عکس
اکرم باقری دیپلم-عکس-کارت ملی
الناز تلخ آبی علیشاه 15%
الناز فیروزی جوقان کدرهگیری
الهام براتی 15%-تاییدیه
الهام رمضانی موسیقی کپی اصل دیپلم
الهام صنایع زیبا ریز نمرات -تاییدیه
الهام علی اکبری مدرک کاردانی-تاییدیه
الهام غلام نژادجاوید 15%
الهام مومنی تاییدیه
الهه افشار 15%
الهه پور صادقی 15%
الهه خانی اوشانی 15%
الهه روستایی گلپایگانی دیپلم-عکس
الهه سادات خرما قمصری 15%
امید رحیمی تاییدیه-دیپلم
امیر اهالی آبادی عکس
امیر علی زاده عکس-تاییدیه-کارت ملی
امیراهالی آباده فیلمسازی تائیدیه تحصیلی- عکس
انسیه حسنی نیا 15%
ایمان صادقیان عکس
ایمان محمودی ص2و3شناسنامه-پایان خدمت-دیپلم-تاییدیه
آتنا عسگری ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی- 15% شهریه
آرزو آزاد معماری تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه
آرمان تاکی عکس-تاییدیه
آزاد دخت پایدار موسیقی جهانی تائیدیه تحصیلی دوره کارشناسی
آمنه صالحی کهریز سنگی تاییدیه
آناهیتا مدرسی تاییدیه -ریز نمرات
آیدا صادقی مرشت موسیقی اصل مدرک کاردانی – عکس
آیلی مرغوب نیا 15%
بنفشه مهاجران تبریزی گریم و ماسک تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه -مشکل آموزشی
بهاره امیدواری گریم و ماسک ریز نمرات-  تائیدیه تحصیلی
بهاره حسین زاده مدرک کاردانی-تاییدیه
بیتا هوشمند 15%
پدرام باطنی 15% مالی
پردیس پیروزی اسکوئی فیلمسازی عکس
پرستو خندانی فوملی 15%
پروانه قاسمی تاییدیه
پروین شفیعی نژاد تاییدیه
پریسا سیار چمنی مدرک کاردانی
پریسا شاهدی تاییدیه تحصیلی
پژمان ماله میر 1 قطعه عکس
پوریا قبادی کارت پایان خدمت-کارت ملی-عکس
تانیا شیخ قره شیران 15% مالی
تهمینه مهمانچی تاییدیه -ریز نمرات
حامد ممبنی تاییدیه تحصیلی
حبیبه دیواندری 15% مالی
حدیثه مهامدی نصرالهی تاییدیه کاردانی
حسن هفتانی عکس
حلیمه مددی 15%
حمید تاج آبادی فرهانی مدرک کاردانی
حمید رضا رزازی 15%
حمید رضا عادلی 15%
حمید عبدالهی کارت خدمت-مدرک کاردانی-تاییدیه-ریزنمرات
حمیدرضا رزازی نوازندگی ساز جهانی – کارشناسی کپی اصل مدرک کاردانی، تاییدیه
حمیده اسدی نوا 15%
داریوش  متولی موسیقی جهانی کپی ص دوم و سوم شناسنامه- تائیدیه تحصیلی-  کپی اصل دیپلم
دلارام صفری تاییدیه کاردانی
راحیل عباس زاده ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی – کپی اصل مدرک کاردانی
راضیه شکری شیخی 15%-عکس بارگزاری شود در سجاد
راهله شیخ سفلی 15% مالی
رقیه طاهر آبادی 15%
ریحان آرمان‌منش عکاسی کپی اصل دیپلم
ریحان آقاجانی دیپلم
ریحانه حداد طهرانی 15%-
زهرا احمدی موسیقی جهانی تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه
زهرا اسدالهی تاییدیه تحصیلی
زهرا بلخی وایقان ساز ایرانی مشکل آموزشی
زهرا تقوائی 15%
زهرا جلینی استشهاد محلی دارد بدون ریز نمرات
زهرا رضوی 15%
زهرا قربانی 15%
زهرا محمدی مدرک کاردانی
زهرا موسوی دیپلم-کارت ملی
زهرا مهدی زاده کاردانی حرفه ای تدوین 15% سجاد پرداخت نشده
زهره بهشتی ص2و3شناسنامه-تاییدیه
زهره درباغی تاییدیه تحصیلی
زینب سلیمانی تاییدیه تحصیلی
سارا بابایی 15% مالی
سارا سجودی 15%
سارا کتابچی کاردانی  عکاسی کارت ملی
سارا منسوخی تاییدیه مدرک کاردانی
ساراقادر سهی کارت ملی-دیپلم-تاییدیه
ساسون خواجوی تاییدیه تحصیلی
ساعد آذری مدرک کاردانی
سامره احمدی تاییدیه ریز نمرات کاردانی
ساناز بهمنی ساز ایرانی مشکل آموزشی – تائیدیه تحصیلی
سپیده برزگر ملکی 15%
سپیده شیخ جان شناسنامه-تاییدیه-دیپلم-کارت ملی
سپیده کاظمی اسفه 15% مالی و کپی کارت ملی
سحر خدام عکس-ریز نمرات-تاییدیه
سحر سادات حسینی کد رهگیری
سحر مشگین دیپلم -کارت ملی
سحر نور افکن مدرک کاردانی
سروش بهرامی گواهینامه-تاییدیه
سعید طباطبائی انیمیشن تائیدیه تحصیلی
سعید فدائی رامی 15%
سعید قاسمی تدوین تائیدیه تحصیلی- 15 % شهریه
سعید یحیی زاده 15% سجاد پرداخت نشده و سه قطعه عکس
سکینه یدنکی گواهی معدل (از مدرسه دیپلمش معدل ندارد)
سلیمه اسد زاده موسیقی تائیدیه تحصیلی
سمانه  گنجي زاده کاردانی کمک کارگردانی عکس
سمانه شایسته تاییدیه
سمیرا خاکپور ملکی 15%
سمیرا شمیرانی اصل دیپلم
سمیه اسد بیگی گریم چهره پردازی کپی اصل مدرک کاردانی
سمیه بهمن آبادی تاییدیه
سمیه صفری 15% سجاد
سمیه مددی زواره عکس
سمیه نجفی چشمه مدرک کاردانی
سونیا حنیفه پور فیلم سازی کپی تمام شناسنامه و کارت ملی
سها شمعدانی 15% سجاد پرداخت نشده
سهراب داودی مدرک کاردانی-تاییدیه-کارت خدمت
سهیلا آذربایجانی 15%
سهیلا شمیرانی کاردانی حرفه ای گریم اصل دیپلم
سید مهرناز قروینه موسیقی جهانی تائیدیه تحصیلی- کپی اصل مدرک
سید مهیار امیری فیروز کوهی فارغ نیست-15%-مدرک کاردانی
سیده مریم هندی زاده کاردانی حرفه ای گریم 15% سجاد پرداخت نشده
سیما بابائی 15%
شادی پاکزاد تاییدیه کاردانی
شادی ثابتی مشکل آموزشی
شایسته بابایی تاییدیه-عکس
شبنم باقری شناسنامه-دیپلم-تاییدیه
شکوفه شهسواری کاردانی حرفه ای گریم کپی کارت ملی
شهرناز دلیر تاییدیه
شهریار احدی فیلمسازی عکس
شهناز فرد حبیبی موسیقی کپی اصل دیپلم-تائیده تحصیلی- 15% شهریه
شیرین نوری تاییدیه
شیما خالقی ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی – عکس
شیما کشاورزی ص3شناسنامه-کارت ملی-دیپلم
صفا محمودی مشکل آموزشی
صمیمه فرهادی کمک کارگردانی اصل دیپلم
طناز احمدی آذر تاییدیه-ریز نمرات
طیبه قره باغی منظر 15% مالی
عارفه روحی معماری تائیدیه تحصیلی
عارفه مقدسی کوچسرائی ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی
عاطفه شایان مهر چهره پردازی تائیدیه کاردانی-مدرک کاردانی واحد4
عاطفه مقدس کوچکسرایی تاییدیه تحصیلی
عاطفه مهدوی 15%
علی پورمقدم مدرک کاردانی
علی زهی بارگذاری عکس-15%
علی قندهاری موسیقی تائیدیه تحصیلی – کپی اصل مدرک
علی‌بابا اصفهانی موسیقی جهانی تائیدیه تحصیلی – ریز نمرات
علیرضا محمد دوست دیپلم-کارت ملی
علیرضا مقیمی عکس و برگه ی سوم شناس
غزاله باقری تاییدیه-کارت ملی
غزاله گروسی موسیقی تائیدیه تحصیلی
فاطمه اشگ زاده تدوین کپی اصل مدرک – کپی کارت ملی
فاطمه بیگی ریزی موسیقی ایرانی تائیدیه تحصیلی- عکس – کپی اصل مدرک کاردانی
فاطمه چراغی کاردانی حرفه ای عکاسی 15% سجاد پرداخت نشده
فاطمه حسنینی مدرک کاردانی
فاطمه حسین آقایی عکس
فاطمه خادم زاده کارت ملی
فاطمه روشن راد تاییدیه -عکس
فاطمه زمانی ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی- ریز نمرات – 15% شهریه
فاطمه شاه‌پوری امورفرهنگی تائیدیه تحصیلی
فاطمه شیخ زاده 15% مالی
فاطمه طلائی عکس-تاییدیه تحصیلی-صفحات شناسنامه-کارت ملی
فاطمه غنی پور تاییدیه کاردانی
فاطمه قربانی کارگردانی کپی اصل دیپلم
فاطمه قربانی ساوجی کاردانی کمک کارگردانی کپی اصل دیپلم و 15% مالی
فاطمه گلستانی 15%
فاطمه مهدوی کوچکسرائی 15%
فاطمه نعمتی دیپلم
فاطمه نیک رو ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی
فاطمه هادی نیا تصویربرداری تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه
فائزه توده خرمن نوازندگی ساز جهانی-کاردانی تاییدیه تحصیلی
فائزه جهان پیروز 15% مالی
فائزه دهقان موسیقی تائیدیه تحصیلی
فائزه دهقان صفدرآبادی عکاسی کپی اصل دیپلم
فائقه حسنی درویشی تدوین تائیدیه تحصیلی – کپی کارت ملی
فرحناز مدحی تاییدیه
فرزانه شیخ گودرزی تاییدیه
فرشته بخشی پور 15%
فرشته سهرابی طایفه آرایش و پیرایش کپی اصل دیپلم-  تائیدیه تحصیلی – ریز نمرات
فرشته سهرابی طائمه گریم-کارشناسی مدرک کاردانی
فرنوش فعلی
فرید رشیدی موسیقی جهانی 1 قطعه عکس
فریده قربانی مدرک کاردانی-تاییدیه
فهیمه عظیمی دیپلم-تاییدیه-عکس
فهیمه نوری فیلمسازی کپی اصل دیپلم – عکس
قاسم سعیدی تاییدیه-ریز نمرات
کوثر فرید کارت ملی
کیارش مرادی تاییدیه تحصیلی
لادن قناد فیلمسازی 1 قطعه عکس
لادن قناد 1 قطعه عکس و لیست سنجش
لعیا گرشاسبی فیلمسازی کپی کارت ملی-  تائیدیه تحصیلی – عکس
لیلا سنجزی تاییدیه-15%
لیلا کریمی تاییدیه
مازیار آهور کپی کارت ملی
مانا قندی تاییدیه تحصیلی
ماندانا قابلی دیپلم-تاییدیه
مائده محرابی 15%
مبینا جلیلیان کمک کارگردانی کپی اصل دیپلم
مجید غفاری تاییدیه
محبوبه آزمل دیپلم-تاییدیه
محبوبه نوروزی دخت مدرک کاردانی
محرمعلی حسنی نوازندگی ساز جهانی – کارشناسی 15% سجاد پرداخت نشده
محمد رضا حسینی تاییدیه تحصیلی
محمد شادابی مدرک کاردانی-تاییدیه
محمد عبدالهی تاییدیه
محمد فرج الهی گریم تائیدیه تحصیلی – به علت مغایرت
محمد یوسفی عکس
مروارید برخورداری فیلمسازی تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه
مریم افضلی 15% سجاد پرداخت نشده
مریم پژوهش 15% مالی
مریم رجبی  هسینجه مترجمی زبان تائیدیه تحصیلی – 15% شهریه
مریم شهرابی فراهانی معماری کپی اصل دیپلم
مریم شیرازی موسیقی کپی اصل دیپلم-15%
مریم عبادی تاییدیه وریز نمرات کاردانی
مریم فتحی گریم عکس
مریم قربانی واحد تاییدیه
مریم موفق ساز ایرانی تائیدیه تحصیلی – کپی اصل مدرک
مریم ورامینی 15% مالی
مریم هادی نیا تاییدیه تحصیلی-15%
مزگان حیدری تصویربرداری تائیدیه تحصیلی- 15% شهریه
مژگان خوش اندام تاییدیه تحصیلی-ریز نمرات
مژگان سوری شناسنامه-کارت ملی-تاییدیه-عکس
مصطفی محمد بگی 15% مالی
مصطفی محمودی تاییدیه تحصیلی
مطهره پرورش تاییدیه(رسید دارد) 15%
معراج کربلایی حیدر ص 1شناسنامه-کارت ملی-کارت خدمت-دیپلم-تاییدیه
معصومه تیموری کدرهگیری
معصومه سادات موسوی مدرک کاردانی
معصومه سرلک 15% مالی
معصومه سیاوشی مشکل آموزشی
معصومه مزینانی کدرهگیری
ملیکا آرایش 15% مالی
منصوره صالحی عکاسی تائیدیه تحصیلی
منیژه ساده تاییدیه تحصیلی-ریز نمرات
موسی فروزش تاییدیه تحصیلی-ریز نمرات
مه زاد فریام منش کدرهگیری
مهتاب تقی زاده دیپلم
مهدیس صادقی مشتقین 15%
مهرداد درمنکی فراهانی موسیقی ساز جهانی تائیدیه تحصیلی
مهرداددرمنکی فراهانی نوازندگی ساز جهانی – کارشناسی تاییدیه تحصیلی
مهری مهدوی ص3شناسنامه-عکس
مهسا پوربخش ریز نمرات -تاییدیه
مهسا قیومی تدوین کپی کارت ملی
مهشید رفعت کمک کارگردانی تائیدیه تحصیلی – عکس
میعاد کاتبی موسیقی تائیده تحصیلی
مینا شاهی دودران تاییدیه کاردانی-ریز نمرات
مینا قومورلو مدرک کاردانی-تاییدیه
نادره کوچک ص3شناسنامه-15%
ناهید فیضی مشکل آموزشی
ناهید کرمی تاییدیه و کپی کارت ملی
ندا اسلامی تاییدیه-کارت ملی
نرگس حسن پورفوشازده 15%
نرگس سیف‌الهی عکاسی تائیدیه تحصیلی
نسترن اسفندیاری 15%
نسترن نوبهاری تاییدیه-15%
نسیبه زرگری لفمجانی مدرک کاردانی
نغمه آزاد فلاح مدرک کاردانی-تاییدیه-15%
نغمه شادمهر مدرک کاردانی واحد4
نگار واعظی دیپلم
نوشین احسانی مدرک کاردانی-15%
نیلوفر جمشیدی مدرک کاردانی-تاییدیه
نیلوفر میرزائی 15%
وحید عظیما فیلم سازی تائیدیه تحصیلی – کپی اصل مدرک
هانیه رجبی ریسه 15%
هستی خمان مدرک کاردانی-تاییدیه
هستی نشاط قره ولی 15% مالی
هما اسماعیلی 15% سجاد
همتا قریشی(کاردانی) تاییدیه
هنگامه جعفریان کارشناسی فیلمسازی تدوین 15% مالی
هیوا روشنایی تاییدیه تحصیلی-مدرک کاردانی
یلدا صمدی تاییدیه تحصیلی-ریز نمرات
یوسف انصاری مدرک کاردانی-تاییدیه
ئارام حامدی تاییدیه کاردانی
ناصر فرجی تاییدیه-ریزنمرات کاردانی
بهاره بختیاری تاییدیه-ریزنمرات کاردانی
محمود حسینی نسب دیپلم-کدرهگیری
حمیدرضا حسنی تاییدیه-
مائده علامی 15%
مصطفی رسولی تاییدیه -ریز نمرات
محمدرضا محمدخانی مدرک کاردانی-کدرهگیری
پریسا برزوئی مدرک کاردانی
مریم محبوب کدرهگیری
امیر حسین کمالی فرد تاییدیه ریز نمرات کاردانی-کدرهگیری
الهه پاک دامن مدرک-تاییدیه ریزنمرات کاردانی-کدرهگیری
محمد غنی زاده کدرهگیری
محمد علی شرافتی عکس-کدرهگیری
زینب خردمند ص2شناسنامه-کدرهگیری
بهاره نجاتی کدرهگیری
زهرا مقبولی صفحات شناسنامه-دیپلم-تاییدیه-کدرهگیری
زهرا صحرائی دیپلم -کدرهگیری
محمد لطفی تاییدیه-کدرهگیری
حنانه اعرابی تاییدیه-کدرهگیری
سید محمد عبدالهی دمنه کدرهگیری
زهرا زمانیان مدرک کاردانی-تاییدیه-ریز نمرات
ابوالفضل محمدی تاییدیه -کدرهگیری
الهه قشونی مدرک کاردانی
امین صبور کارت ملی
آرزو خسرو آبادی کدرهگیری
پرهام فاخری تهرانی 15%-دیپلم-کدرهگیری
پریسا ظهیری مجد 15%-دیپلم-کدرهگیری-تاییدیه
حامد اصلانی کارت ملی-عکس
حسین مظاهری مدرک کاردانی-تاییدیه ریزنمرات
خدیجه فرحی تاییدیه
رقیه صادقی شیرزی تاییدیه
ریحانه زعیمی پور دیپلم-کدرهگیری
زهرا بیاتی دیپلم-تاییدیه
زهرا دهقان مدرک کاردانی-تاییدیه -ریزنمرات
زهره عسکری دیپلم-تاییدیه-عکس-کدرهگیری
میلاد طاهری نوری تاییدیه-ریز نمرات
پریناز کیانی کدرهگیری
زهرا عرب اسدی کارت ملی-تاییدیه ریز نمرات
وحید پیمان دار کارت پایان خدمت-تاییدیه ریز نمرات
عبدالسجاد شیراوند کدرهگیری
حسین عزیزی دیپلم-تاییدیه
اکرم سرآبادی تاییدیه
سپیده بیگلری عکس-مدرک کاردانی-تاییدیه -ریز نمرات
سمیرا بخشپور رشته مدرک کاردانی
سید اکرم عبادی تاییدیه کاردانی-ریز نمرات
شیدا خالدی راد 15%وکد رهگیری
علی ملکوتی مشکل مغایرت
فاطمه اسعدی کد رهگیری
فاطمه ترابی کچوسنگی مدرک کاردانی-
فاطمه رضائی 15%-تاییدیه-کد رهگیری
فاطمه سلیمانی خرمدشتی 15%-کدرهگیری
فائزه حامد دیپلم-کدرهگیری
فهیمه حیدری مدرک کاردانی-تاییدیه
لیلا همت دوست ص2و3شناسنامه-مدرک کاردانی-تاییدیه ریز نمرات
مجید تورنگ تاییدیه ریز نمرات-کدرهگیری
مرجان خرازی دیپلم
مریم شهرابی فرهانی درس ثبت نشده دارد
مژده عبدالرزاق دیپلم-تاییدیه-کدرهگیری
مهدی فرهمند کد رهگیری
مهشید رسولی کد رهگیری
نسترن اصغر زاده کارت ملی-عکس-تاییدیه
نیره جواهریان مدرک کاردانی-تاییدیه -ریز نمرات
فاطمه نساء امیری کارت ملی
لیلا آقائی پورازبری تاییدیه-ریز نمرات کاردانی