کلیه دانشجویانی که از سهمیه بنیاد استفاده می‌نمایند جهت انتخاب واحد در روزهای اعلام شده به واحد آموزش مراجعه نمایند

* عدم مراجعه حضوری ، به منزله مرخصی می‌باشد.