برترین کار پژوهشی، تالیف و ثبت اختراع

برترین کار پژوهشی، تالیف و ثبت اختراع

دانشجویانی که دارای کار پژوهشی، ثبت اختراع و تالیف هستند هرچه سریعتر تا پایان وقت اداری18-9-94 با شماره تلفن 09354599475 آقای پاک نیا تماس حاصل نمایند.