برگزاری کلاس های استاد ندایی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های استاد ندایی روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 طبق برنامه هفتگی دایر می باشد.