تاریخ شروع کلاس های نیمسال دوم 95- 94

قابل توجه دانشجویان محترم

شروع کلاس های نیمسال  دوم 95-94 از روز شنبه مورخ 94/11/17 می باشد (باستثنای ورودی های بهمن 94)