تحویل پروژه درس آشنایی با نت‌نگاری موسیقی استاد سالمی

تحویل پروژه درس آشنایی با نت‌نگاری موسیقی استاد سالمی روز سه‌شنبه مورخ 94/10/1 در کلاس خود برگزار می‌گردد.