تشکیل کلاسهای استاد دادخواه

قابل توجه دانشجویان معماری

کلیه کلاسهای استاد دادخواه روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 برگزار میگردد.