تغییر ساعت کلاس استاد مشهدی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم:
شروع کلاس خلاقیت در هنر استاد مشهدی زاده روزهای دوشنبه از ساعت 17:30 به ساعت 16 تغییر یافت