تغییر ساعت کلاس پیرایش بافت و مو استاد معماری

قابل توجه دانشجویان گریم ترم 1 :
در س پیرایش بافت و مو استاد معماری روزهای سه شنبه از ساعت 8 صبح به ساعت 15 تغییر یافت.