تغییر کلاسهای استاد خیرخواه

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاس مبانی گریم استاد خیرخواه روزهای دوشنبه به ساعت 8 الی 11 تغییر یافت و در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می شود.
ضمنا کلاس جبرانی درس مذکور روزهای سه شنبه ساعت 9 الی11 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می گردد