قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

سامانه آنلاین آموزش جهت انتخاب واحد و یا حذف اضافه دانشجویانی که انتخاب واحد نموده‌اند از ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 94/6/28 الی ساعت 24:00  روز پنجشنبه مورخ 94/7/2 تمدید شد.

لازم به ذکر است تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی‌باشد.