قابل توجه دانشجویان محترم

* روزهای یکشنبه مورخ 94/6/22دوشنبه مورخ 94/6/23سه شنبه مورخ 94/6/24 برای دانشجویان ورودی بهمن 92 و ورودی های ماقبل

*  روزهای چهارشنبه مورخ 94/6/25 – و پنجشنبه مورخ 94/6/26 برای دانشجویان ورودی مهر 93 

*  روزهای جمعه مورخ 94/6/27 – و شنبه مورخ 94/6/28 برای دانشجویان ورودی بهمن 93 می‌باشد

لازم  به ذکر است که مهلت داده شده از سوی دانشگاه جامع بوده و تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد .