جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید (بهمن 94)

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید:?
کلیه دانشجویان ترم 1 (ورودی جدید) مقطع کاردانی و کارشناسی روز سه شنبه مورخ 95/1/31 جهت شرکت در جلسه توجیهی ساعت 12:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضور بعمل رسانند.
لازم بذکر است حضور کلیه دانشجویان الزامیست.?