درباره رئيس مرکز

مژگان شریفی راینی

رئيس مرکز

مژگان شریفی راینی عضو هیئت موسس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران (آکادمی هنر تهران) می باشد که از سال ۱۳۸۰ تا کنون در سمت های مختلف با این مرکز دانشگاهی دانشگاه جامع همکاری داشته است. و کارشناس ارشد مدیریت MBA از دانشگاه تکنولوژی مالزی UTM بوده و هم اکنون کاندیدای دکترای سیاست گذاری آموزش عالی Higher Education Policy از UTM می باشد.