کلیه دانشجویان می‌بایست برنامه هفتگی خود را فقط از سایت آکادمی دریافت و در کلاس‌ها حضور یابند.

جهت اطلاع بیشتر به کارشناس محترم گروه مراجعه نمایند.