دپارتمان های آموزشی

دپارتمان ها

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران (آکادمی هنر تهران) دارای پنج دپارتمان به شرح ذیل می باشد:

(برای اطلاعات بیشتر روی تصاویر کلیک نمائيد)

cinema        cinemas        management        architecture        english

دپارتمان موسیقی        دپارتمان فیلمسازی            دپارتمان مدیریت            دپارتمان معماری               دپارتمان زبان