دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران ( آکادمی هنر تهران) 

english

دپارتمان زبان

مدیر دپارتمان: خانم قاضی زاده

ghazizadeh

مشاهده پروفایل

یکی از دپارتمان های واحد ۴ دپارتمان زبان انگلیسی می باشد که در طی سالهای گذشته در گرایشات زیر دانشجویان زیادی از آموزش های این دپارتمان استفاده نموده و فارغ التحصیل شده اند.

مقطع کاردانی:

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی         (جاری)

مقطع کارشناسی:

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی      (جاری)