مدیر دپارتمان سینما دکتر امیر حسن ندائي

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران ( آکادمی هنر تهران)

cinemas

دپارتمان فیلمسازی

مدیر دپارتمان: دکتر امیر حسن ندائي

nedai

مشاهده پروفایل

دپارتمان فیلمسازی دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران (آکادمی هنر تهران) مشتمل بر دوره های ذیل می باشد:

۱. کاردانی کمک کارگردانی

۲. کاردانی تصویر برداری

۳. کاردانی گریم

۴. کاردانی عکاسی

۵. کارشناسی کارگردانی

۶. کارشناسی تدوین

۷. کارشناسی انیمیشن

۸. کارشناسی عکاسی