مدیر دپارتمان مدیریت مژگان شریفی راینی

دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران ( آکادمی هنر تهران)

management

دپارتمان مدیریت

مدیر دپارتمان: خانم مژگان شریفی راینی

mojgan-sharifi

مشاهده پروفایل

دپارتمان مدیریت آکادمی هنر تهران دارای گرایشات مختلفی از رشته های مدیریت حوزه فرهنگ و هنر می باشد که در طی سالهای گذشته در رشته های و گرایشات زیر دانشجویان زیادی از آموزش های این دپارتمان استفاده نموده و فارغ التحصیل شده اند.

مقطع کاردانی:

۱. کاردانی مدیریت روابط عمومی       (جاری)

۲. کاردانی مدیریت امورفرهنگی         (جاری)

مقطع کارشناسی:

۱. کارشناسی مدیریت روابط عمومی   (جاری)

۲.کارشناسی مدیریت امورفرهنگی     (جاری)