رشته های کاردانی نیمسال دوم 95- 94 مرکز

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی جدید:

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران در مقطع کاردانی در نیمسال دوم تحصیلی 95- 94 در رشته های ذیل از روز شنبه مورخ 94/11/17 الی روز سه شنبه مورخ 94/11/23 دانشجو می پذیرد :

* کاردانی حرفه ای معماری

* کاردانی حرفه ای موسیقی نوازندگی ساز ایرانی

* کاردانی حرفه ای موسیقی نوازندگی ساز جهانی

* کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

* کاردانی حرفه ای گریم

* کاردانی حرفه ای روابط عمومی

* کاردانی حرفه ای امور فرهنگی