زمان کلاس استاد گارسچی (دانشجویان ورودی جدید مدیریت امور فرهنگی)

قابل توجه دانشجویان ترم 1 مدیریت امورفرهنگی:
درس سازمانها و مراکز فرهنگی استاد گارسچی روزهای جمعه از ساعت 17:30 الی 19:45 در اتاق گریم برگزار می گردد.