ساعات ملاقات با ریاست دانشگاه و معاونت آموزش

 

ساعات ملاقات با ریاست مرکز (سرکارخانم آزادآور) :

سه شنبه‌ها ساعت 14 الی 16

ساعات ملاقات با معاونت آموزش(سرکار خانم تنوری) :

دوشنبه‌ها ساعت 13:30 الی 15:30