creativity-in-entrepreneurship

سامانه ایده پروری دانشگاه امام حسین (ع) در حوزه های علوم پایه، مهندسی، پزشکی با محوریت کاربردهای دفاعی از صاحبان ایده دعوت می نماید.