شروع کلیه کلاس های دانشجویان کاردانی مهر 94 از روز پنجشنبه مورخ 94/7/9 می باشد.