کلیه ی کلاس های استاد علی پور روز جمعه مورخ 94/7/24 برگزار نمی گردد.