کلیه ی کلاس های استاد قاضی زاده روز یکشنبه مورخ 94/7/3 برگزار نمی گردد.